868 Đ. Trần Văn Giàu, P.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Phone: 0904636466
0904636466